Today's words - March 2, 2021

A fresh list of Chinese words from the news of March 2, 2021. Increase your vocabulary by seeing it in context in news headlines.

塔吉克斯坦
tă jí kè sī tăn
Tajikistan
习近平同塔吉克斯坦总统拉赫蒙通电话
接种
jiē zhòng
to vaccinate
北京高校陆续开展新冠疫苗接种
清华大学
qīng huá dà xué
Tsinghua University
北京高校陆续开展新冠疫苗接种
高等学校
gāo dĕng xué xiào
colleges and universities
教育部:37个新专业列入普通高等学校本科专业目录
宁夏
níng xià
Ningxia Hui Autonomous Region, abbr. 寧|宁[níng], capital Yinchuan 銀川|银川[yín chuān]
宁夏特殊教育中心学生用手语“唱”国歌